Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Keskinoğlu olarak;

  • Kaliteli ve güvenli gıda üretmek, bu şartı sağlamak için gerekli kaynak ihtiyaçlarını belirlemek, karşılamak,
  • Hammadde, yardımcı malzemeden gelen taklit-tağşiş riskini ortadan kaldırmak,
  • Helal gıda üretim koşullarına uygun üretim yapmak,
  • Ekonomik açıdan karlı ve verimli olmak, insan ve hayvan sağlığına uygun üretim yapmak,
  • İzlenebilirlik ve sürdürülebilirliği yönetmek, teknolojik gelişmeleri izlemek,
  • Çalışanlarımızın kalite ve gıda güvenliği sistemine etkin katılımını sağlamak, çalışanların geliştirilmesi için gerekli olan ihtiyaçları belirleyerek karşılamak,
  • Gıda güvenliği ve kalite kültürünü sürekli iyileştirmek,
  • İç ve dış iletişimi etkin yürütmek,
  • Müşteri memnuniyetini koruyarak sürekli iyileşmeyi sağlamak temel hedefimizdir.

Bu hedef çerçevesinde çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, ilgili yasal gereklilikler ve standartlar, müşteri gereklilikleri ve kendi gıda güvenliği, güvenilirlik, ürün özgünlüğü ve bütünlüğü gereksinimlerimizle uyum içinde olmayı, hammadde kabulünden başlayarak, tüm aşamalarda gıda güvenliğine yönelik oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek yönetmeyi taahhüt ediyoruz.