İK Yaklaşımımız ve İK Kültürümüz

Keskinoğlu  vizyon ve hedeflerine ulaşırken, şirketine gönülden bağlı, kurum kültürü ve değer bilinci yüksek nitelikli insan gücünü amaçlar.

Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Güvenirlilik/  Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyetçilik / vb.. değerlerini ön planda tutan Keskinoğlu, yönetimin her adımında bu değerleri benimseyen çalışanlarıyla yola devam etmeyi amaçlamaktadır.

Günün gelişen koşullarına uygun ve değişen trendlerini takip eden İK sistem ve uygulamalarını hayata geçiren Keskinoğlu, çalışanına verdiği değerin önemini uygulamalarıyla göstermektedir.

İşin gerektirdiği nitelikleri, yetkinlikleri, kişisel becerileri ve bireysel performansları ele alarak, objektif, adil ve eşit bir değerlendirme yapar.

İnsan kaynakları planlamasıyla; sonuç odaklı ve hızlı karar alabilen her seviyede bunu destekleyen yetkinlikleri yüksek yöneticilerin gelişmesini hedefler.

İş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincinin ön planda tutulduğu bir çalışma ortamı sağlayarak,  sürekli kılmayı hedefler. Çevre dostu ve İSG uygulamalarımızla örnek bir şirket olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.