Çevre için Keskinoglu

Dünyamızdaki tarım alanlarının her geçen gün azaldığı, sürdürülebilir gıda ihtiyacının her geçen gün daha da arttığı günümüzde, atık miktarını en aza indirmek, çevresel ayak izimizi azaltmak ve üretim verimliliğimizi artırmak için çalışıyoruz.

Faaliyette bulunduğumuz coğrafyadaki ekolojik çevreye değer veriyor, risklerimizi minimize ediyor ve çalışmalarımızı doğayla dost bir şekilde sürdürüyoruz.

Üretim sürecimizin sadece kümeslerimizde ve fabrikalarımızda değil yaşam döngülerinin her bir aşamasında sürdürülebilir olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun için, çevreyi koruyor; sınırlı kaynakları tüketmemek için maksimum çabayı gösteriyor; insanlığın gelecekte de sağlıklı kalması için sürekli gelişim kaydediyoruz.

Sürdürülebilirlik konusundaki bilgi birikimimizi ve tecrübemizi kullanarak çevre ile ilgili konularda, ilgili tüm kuruluşlarla ortak faaliyetlerde bulunuyoruz. 

Atık Yönetimi

Verimli kaynak kullanımı politikamızı şekillendiren en etkili çözümlerin başında atık yönetimi ve geri dönüşüm gelmektedir. Keskinoğlu olarak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, İleri İşlem, Pastorize Yumurta, Altlık Kurutma, Viol Tesislerimizde ve Kesimhanemizdeki atıkların geri dönüşümü veya geri kazanımını sağlıyoruz. 

Atık Gaz Yönetimi

Atık gaz yönetiminin, çevresel etkilerin azaltılmasında kilit bir role sahip olduğunun farkındayız. Tüm yaşam döngüsünde çevreye verilecek zararın minimuma indirilmesi amacıyla, üretim sürecinde temiz enerji kaynağı olarak nitelendirilen doğalgazı kullanıyoruz. Bu çerçevede, üretim tesislerimizde multisiklon ya da su filtrelerini; rendering ve altlık kurutma tesislerimizde ise koku giderim sistemlerini kullanıyoruz.

Su Yönetimi

Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, önemini her geçen gün biraz daha artıran suyu verimli kullanmak adına piliç üretimini hava soğutma sistemi ile gerçekleştiriyoruz. Bu sayede, 4 bin kişinin yıllık su tüketimine karşılık gelen, 200 milyon litre su tasarrufu sağlıyoruz.

Enerji Tasarrufu

Enerjiyi optimumda kullanmak Keskinoğlu çevresel sorumluluk politikalarının odaklandığı ana başlıklardan birisidir. Bu çerçevede yaptığımız yatırımlar sonucunda, atık ısının geri kazanmasını sağlıyor; invertör uygulamaları ile motor verimliliklerini arttırıyor, enerji verimli sistemler ile aydınlatmaları sağlıyoruz. Bu sayede, karbondioksit salınımını, yıllık bin 928 ton azaltıyoruz.

Çevre Politikamız

2019-11.11 Çevre Politikamız