Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Keskinoğlu olarak, ürettiğimiz yumurta ve piliç eti ürünlerimizin sağlık ve hijyen koşullarına uygun olmasını, Gıda Güvenliği ve Kalite Politikamızın temel ilkesi olarak kabul ediyoruz. Ürün ve üretim süreçlerinde mükemmelliği yakalamayı hedefliyor, bu amaçla tavukçuluk sektöründe, ulusal ve uluslararası çapta kabul görmüş birçok yönetim sistem standardını uyguluyoruz.

Bu amaçla,

  • Tüketicilerimizin yaşam kalitesini arttıran yenilikçi, kaliteli, sağlıklı ve hijyenik ürünler sunmayı,
  • Modern ve gelişmiş teknolojileri kullanarak, kalite, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği bilinci ile hareket etmeyi,
  • Tüm süreçlerde, hedeflerle yönetim anlayışını ve sıfır hata kavramını temel ilke olarak uygulamayı,
  • Ürünlerimiz ve işletmemizle ilgili tüm kanun, yasal yönetmelik ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak kurmuş olduğumuz kalite sistemimizi teknolojik gelişimler ile destekleyerek sürekli bir iyileşme ve gelişme sağlamayı,
  • Mükemmeli arama yolunda şirket içi etkin iletişim ve takım çalışmasını güçlendirmeyi, tüm çalışanlarımızın eğitimine önem vererek, iş yapış mükemmelliğine yönelik ortam hazırlamayı,
  • Müşteri ve tedarikçilerimizle etkin, verimli ve yapıcı iş birliği içinde olmayı ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini en üst kalite seviyesinde, eksiksiz ve belirlenen sürede karşılamayı,
  • Çevreye zarar vermeyen teknoloji ve yöntemler kullanmayı,

Gıda Güvenliği ve Kalite Politikamız olarak benimsiyoruz.