İnsan Kaynakları Politikamız

Çağımızda şirketlerin sürdürülebilir başarı sağlamaları ve büyüme performanslarını koruyabilmeleri için en önemli unsurun İnsan Kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, kişisel gelişimin her zaman devam ettiğinin farkında olan, kendisiyle birlikte şirketini de geliştiren; vizyoner, kenetlenmiş, güçlü ve mutlu çalışanlardan oluşan bir aile kuruyoruz. Şirketimizin yönetim gücünü arttıracak, daha rekabetçi ve verimli olmasını sağlayacak sistemleri ve yenilikleri uygularken cesur, kararlı ve emin adımlarla geleceğe yürüyoruz.

Performans Yönetimi

Keskinoğlu olarak öğrenmeyi ve gelişmeyi destekleyen bir çalışma ortamı yaratarak, çalışanlarımıza öngörülebilir kariyer planları sunmayı ve eğitim ihtiyaçlarını doğru belirleyerek motivasyonlarını taze tutmayı önemsiyoruz. Performans değerlendirmesindeki ana hedefin “ödüllendirme” olduğunun altını çizerek; şirketimiz genelinde mavi ve beyaz yaka için ayrı ayrı geliştirilmiş performans değerlendirme sistemleri kullanıyoruz. Çalışanlarımızla ölçülebilir hedefler paylaşarak, ortak hedef odaklı çalışma ilkesini düzenli olarak teşvik ediyoruz.

Eğitim

Eğitimin sürekliliğine olan inancımızın bir yansıması olarak, şirketimizde yeni göreve başlayan personelimiz için önce kurum kültürü ve oryantasyon eğitimi gerçekleştiriyoruz. Tüm sosyal sorumluluk projelerini de eğitim alanında gerçekleştiren şirketimizin temel felsefesinde, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak büyük önem taşıyor. Bu anlayışla, Keskinoğlu Ailesi’ne katılan her bir ferdin güçlü yanlarını daha da geliştirmek için özel eğitimlerden, kişisel gelişim eğitimlerine kadar oldukça geniş yelpazeyi kapsayan kurum içi ve kurum dışı eğitimler düzenliyoruz.

63 yaşındayken, yeni bir sektörü öğrenme azmiyle, Keskinoğlu için ilk adımı atan kurucumuzdan bize kalan en önemli miras; şirketimizin yarım asrı aşan tarihi boyunca güç aldığı öğrenmenin ta kendisidir. Bu miras, gelecekte de Keskinoğlu’nun yolunu aydınlatmaya devam edecektir.

Ücret Yönetimi

Keskinoğlu, iş değerleme sonucunda belirlenmiş olan ücret sınıfı sistemine ve piyasa araştırmasına dayanan adil bir ücret politikasını benimser. Uluslararası sistemler kullanılarak pozisyonların şirkete katkısı, kritikliği gibi değerler doğrultusunda geliştirilen ücret politikası; piyasa koşulları, sektörel unsurlar ve ülke ekonomisindeki değişimler göz önüne alınarak güncellenir.

Sosyal Etkinlikler

Keskinoğlu’nda, çalışanlarımızın birbiriyle olan ilişkisi ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması çok önemlidir. Biliyoruz ki; mutlu çalışanlar markaların büyümesi ve varlığını sürdürmesi için en kilit unsurdur.

Keskinoğlu’ndaki dinamik yönetim yapısına uygun olarak; kurum içi partilerden şirket gezilerine, hobi kulüplerinden sportif faaliyetlere kadar birçok aktivite gerçekleştiriyoruz. Bu aktivitelerde, başarılı bir takımın oyuncusu olmanın yaşattığı gurur ve farklı departmanlarda çalışan Keskinoğlu fertlerinin arasındaki iletişimin güçlenmesi şirketimizin en kıymetli servetidir.