Piliç İncik

Üst butun derisinin alınması ile elde edilir. Gramaj ayrıca etiket üzerinde belirtilir.