Kalite Politikamız

KESKİNOĞLU ailesi olarak; Global Gıda Güvenliği Standardı, İyi Tarım Uygulamaları Standardı ve TS OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Standardı kapsamında, kaliteli ve güvenli gıda üretmek, ekonomik açıdan karlı ve verimli olmak, çevre, insan ve hayvan sağlığına uygun üretim yapmak, doğal kaynakları korumak, izlenebilirlik ve sürdürülebilirliği yönetmek, teknolojik gelişmeleri izlemek, çalışanlarımızın geliştirilmesi için gerekli olan ihtiyaçları belirleyerek karşılamak ve müşteri memnuniyetini koruyarak sürekli iyileşmeyi sağlamak temel hedefimizdir.

Bu hedef çerçevesinde çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ilgili mevzuat ve kendi gıda güvenliği gereksinimlerimizle uyum içinde olmayı, hammadde kabulünden başlayarak, tüm aşamalarda gıda güvenliğine yönelik oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek yönetmeyi taahhüt ediyoruz.