Pastörize Bütün Yumurta

Birinci kalite yumurtaların kabuklarından ayrılıp pastörize edilmesi ile elde edilir.